Kontaktné údaje

Obchodné meno:

TOPTEX-group s.r.o.

Registrácia:  Obchodný register: Okr. súd Košice I

Oddiel:  Sro, vložka číslo: 27281/V

Sídlo:  Baškovce 81, 073 01 Baškovce, Slovenská  republika          

IČO:  46 055 444

DIČ:  2023218087

IČ DPH:  SK2023218087

Číslo účtu: VÚB a.s. , 

IBAN:  SK96 0200 0000 0028 6925 7055

BIC: SUBASKBX

 

           

Konatelia:           

ing. Miroslav Bučko

MUDr. Iveta Bučková

              

Zákaznícka linka:

 

Telefón:    0903 642 665 

 

Pondelok - Piatok :

08:30  až  16:00 hod

Sobota :

08:30  až  12:00 hod

       

E-mail:     info@abito.sk 

         

        

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1  

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55

fax č. 055/622 46 95